Styrelse

Ordförande
Rolf Riedl, tel. 070 – 568 20 71, rolf@jrindustritvatt.se

Sekreterare
Åsa Ragnarsson, tel. 073-964 66 24, abris78@hotmail.com

Kassör
Denice Nyström, denice.nystrom@gmail.com

Ledamot
Leif Forslund, tel. 070 – 684 72 98, leifforslund@telia.com
Isabelle Boman, tel. 0736-42 60 20, isabelle_bohman@hotmail.com

Suppleant
Karolina Svensson, tel. 070-356 42 30, sketorp@gmail.com
Linnea Löfving Johansson tel.nr 070-285 47 37, linnea.lofving.johansson@gmail.com