Styrelse

Ordförande
Rolf Riedl, tel. 070 – 568 20 71

Sekreterare
Åsa Ragnarsson

Kassör
Carolin Larsson

Ledamot
Leif Forslund

Isabelle Boman

Suppleant
Linnea Löfving Johansson

Sami Varis

Vår mailadress är: ngoif@outlook.com