Ordförande Rolf Riedl 016-820 71
Sekreterare Marie Danielson 016-812 76
Kassör Annica Bergdahl 016-820 05
Vice ordf Leif Forslund 016-802 67
Ledamot Gustav Janeling 070-370 46 60
Suppleant Åsa Abrahamsson 016-14 61 21
Suppleant Helena Holm 016-12 78 05
Valberedning Susanne Riedl 016-14 37 08
Valberedning Johan Riedl 016-14 37 08
Revisor Berit Eriksson 016-800 55
Revisor Håkan Andersson 016-820 92

Adress:
Näshulta Gymnastik o Idrottsförening
Näshultagården
635 17 Näshulta
Pg 17 79 94-1
Kassör: Annica Bergdahl
Lövhult, 635 17 Näshulta

NÄSHULTAGÅRDEN
Modern och välutrustad anläggning för idrott och fritid.
För uthyrning kvällar, helger och skollov.
NGoIFs styrelse
Styrelse........................