Information till hemsidan

För att en hemsida ska fylla sin funktion är det viktigt att den uppdateras ofta. NGoiFs verksamhet är idag mycket omfattande, varför det är näst intill omöjligt att som informationsansvarig för hemsidan själv snappa upp alla nyheter.
Är du ledare eller aktiv inom föreningen och har resultat, information eller övriga kommentarer som du vill ha utlagda på hemsidan, skicka gärna ett mail till Johnny Lindholm: info@hagenordobild.se

NÄSHULTAGÅRDEN
Modern och välutrustad anläggning för idrott och fritid.
För uthyrning kvällar, helger och skollov.
Övrigt
Övrigt............................