VÄLKOMMEN TILL NÄSHULTAGÅRDEN
 
Läger - Turneringar - Cupspel FRÅN 50 KR /PERSON/ DYGN MED INKVARTERING

Föreningar, fritidshem m. fl. kan hyra Näshultgården under lördag-söndag helger och under skollov.
Anläggningen kan endast hyras i sin helhet, inkluderande logi och sporthall, vid arrangemang
under flera dagar.
INKVARTERING
30 sängplatser finns för våra gäster. Vid fler än 30 lägerdeltagare får hyresgästen ta med egna
madrasser till överskjutande antal deltagare.
SJÄLVHUSHÅLL
Pentryt i det anslutande fritidshemmet och matsalen disponeras av lägerdeltagarna
LOKALER och övriga utrymmen

Lägergästerna disponerar- Sporthall med bastu - Föreningsrum - Matsal, 110 kvm - Foajé.
med kapprum och toaletter. Pentry som kan utnyttjas tillsammans med matsalen.

MOTIONSSPÅR
Välpreparerat 2,5 km elljusspår finns i direkt anslutning till sporthallen.
GRÄSPLAN
7-mannaplan för fotboll och andra aktiviteter (Ekhammarens idrottsplats, ca 2 km från Näshulta-gården) Genom samarbete med Näshulta gymnastik- och idrottsförening finns under vissa perioder möjlighet för våra gäster att disponera Ekhammarens idrottsplats.
BADPLATS
300 m till badplats vid Näshultasjön. Där finns också roddbåt och två kanoter som kan disponeras av lägerdeltagarna.