VÄLKOMMEN TILL NÄSHULTAGÅRDEN
 
Näshultagården är den kompletta anläggningen för sport- och lägerverksamhet och används också för utställningar, dans m m. Sporthallen är, med sina 18 x 32 m, är idealisk för handboll men passar naturligtvis även många andra sporter.
Idrottsanläggningen rymmer också en bastu.  Skolmatsalen, med plats för ca 60 personer, ligger sammanbyggd med idrottsanläggningen och kan hyras för olika sammankomster.
Näshultagårdens konferensrum med plats för ca 20 personer. Vid kyrkan, ca 300 meter från Näshultagården, ligger Kyrkbadet.
Välpreparerat elljusspår finns i direkt i anslutning till drottsanläggningen. Välj mellan en slinga på 1,5- respektive 2,5 kilometer.