Bokning av Näshultagården
Kontaktperson: Tommy Johansson 016-820 94
Fyll i bokningsformuläret, skriv ut sidan och skicka den till:
Tommy Johansson c/o
Näshultagården Näshulta
635 17 Näshulta
Beställare
Namn:
Adress:
Postnr/ort:
Telefon:
Bokning
Hela sporthallen:
Badmintonbana 1:
Badmintonbana 2:
Badmintonbana 3:
Badmintonbana 4:
Matsal:
Kök:
Stora grupprummet:
Lilla grupprummet:
TV-rummet:
Enstaka tillfälle
Ti
On
To
Fr
Dat
V-nr
Fr. kl
T.o.m. kl
Halvårsabonnemang
Hösten år
Våren år
Ti
On
To
Fr
Fr. kl
T.o.m. kl
Ort och datum:

___________________________________________________
Namnunderskrift

Namnförtydligande: