Historia

Näshulta Idrottsförening, NIF, bildades 1929. 1974 skedde en sammanslagning med Näshulta Gymnastikförening som funnits sedan 1927. Då fick föreningen sitt nuvarande namn, Näshulta Gymnastik o Idrottsförening (NGolF).

1945 invigdes idrottsplatsen Ekhammaren. Tillkomsten av idrottsplatsen betydde en livligare aktivitet inom föreningen framförallt på friidrottssidan. På 1940-och 50-talen blev orienteringen populär inom föreningen. Många fina tävlingsinsatser gjordes.

Skolskidtävlingar arrangerade av föreningen och skolan har alltid varit en del av föreningens verksamhet.

Näshulta hade friidrott på sitt program redan i början av 1930-talet. Bra resultat nåddes bl a i terränglöpning, längdhopp, diskus, inomhusidrott och höjdhopp. I mitten av 1940-talet hade Näshulta sin bästa period på löpningssidan. Goda prestationer inom löpning, längdhopp och tresteg gjordes på 1950-talet.

På 1960-talet var det i första hand damidrotten som firade triumfer i stafett. Friidrotten fortsatte med nya framgångar i början på 1970-talet och bredden var mycket stor. Bristen på ledare var en av anledningarna till att friidrotten mer eller mindre lades ner efter 1974.

Hedensövarvet var en stafett som utgick från Ekhammaren, fortsatte genom Hedensö gård och tillbaka till Ekhammaren. Stafetten gick i flera klasser. Det första Hedensövarvet gick 1952 och blev sen tradition i 20 år framåt. Många av landets främsta löpare har varit gäster på Ekhammaren i samband med Hedensövarvet.

Näshulta GolF har spelat rinkbandy sedan 1972. I början skedde träningen på sjöisen innan laget fick träningstid på Isstadion.

1994 fick innebandyn fäste i NGolF och både seniorlag och juniorlag har bedrivit tävlings- och träningsspel. Motionsbandyn ”gubbandyn” har under en längre tid pågått inom föreningen.

Fotbollen är den idrott som har hållit sig under alla år och har flest aktiva.

Näshulta GoIF har som målsättning att erbjuda så många som möjligt tillfälle att delta i någon form av idrott eller motion. Det är viktigare att delta än att uppnå toppresultat.